Композицията включва затворени шкафове и библиотека.

Рафтовете са изработени така, че с формата, обема и цвета да си котрастират на

групата шкафове. Така общият ансамбъл създава усещането за динамика и за хармоничен баланс.

Препоръчваме да се изработи от МДФ-плоскости с естествен дървесен фурнир.