Uухните на GTC design предлагат опция две чекмедщета да се затварят с една вратичка. Функция за обединяване на вътрешни чекмеджета работи благодарение на специалните механизми. Когато функцията е активирана,
вътрешното чекмедже се отваря едновременно с целия механизъм. Когато тя е деактивирана, механизмът се отваря самостоятелно.

Обединените чекмеджета имат и визуален ефект – корпусът изглежда компактен и монолитен.