Малка клапваща врата за горни шкафове: единичният фронт клапва нагоре, перпендикулярно на корпуса.GTC design използва механизми за горните шкафове на кухните, които удобно повдигат вратата, така че лесно и бързо да стигате до съдържанието на шкафовете.С подемните механизми на австрийската компания Blum вратите се отварят лесно, застават неподвижно в желаната позиция и се затварят леко и безшумно.