В чекмеджето, предвидено за бутилки и различни дъски за рязане, обемните предмети  са прегледно и сигурно подредени.

Напречните и надлъжни разделители осигуряват необходимите устойчивост и ред. Почистването на дъното- вана от благородна стомана, е просто като детска игра.


GTC design монтира в кухните по индивидуален проект механизми на австрийската марка Blum.