Чекмеджето с кош  за отпадъци е изключително практично. Скрито е от погледа и лесно достъпно. Чекмеджето, което е част от системата на австрийската марка Blum, е подходящо и за поместване на почистващи средства и прерарати.