Системата Mondo 2M е най-динамичната система за кухненски ъгъл. Рафтовете са захванати за чупещи се рамене, които осигуряват свободно движение напред, настрани, навътре и навън.


Тази система е една от най-полезните по отношение изпълването на вътрешния обем на шкафа по височина.