Модел: PVV MC5/NF-W

Марка: Eurolux

Цена: Бял     580.00 лв

Управление – ръчен контрол
Степени на мощност 6
Бързонагряващи лъчисти зони – 5
Мощност P(max) = 6,4kW
1 разширяема двойна зона
Предна дясна зона ф145/1200W
Предна лява зона 210mm / 2300W
Двойна разширяема зона – 700/1700W
Задна лява зона ф145/1200W
Индикатор за остатъчна топлина
Размер: 590×520 мм
Гаранция – 36 месеца