При кухня по поръчка може да намери място и винен шкаф – както е в проекта на тази кухня.
Виненият шкаф може да е с две или с една врата; да се проектира по цялата височина на кухненския корпус или частично – в зависимост от от броя бутилки, които ще се съхраняват в него. Виненият шкаф може да поддържа конкретна температура както и да се освети с допълнително осветление за по-лесна ориентация в склада.

За 3D проекти и изработка на мебели по поръчка търсете пректантите на GTC Design.