При кухня по поръчка може да намери място и винен шкаф – както е в проекта на тази кухня.
Виненият шкаф може да е с две или с една врата; да се проектира по цялата височина на кухненския корпус или частично – в зависимост от от броя бутилки, които ще се съхраняват в него. Виненият […]