Проектирането на интериора на магазина може да е решаващо за успеха му. GTC Design проектира и изработва мебели за магазини.