Специална носеща платформа създава второ ниво в стаята, с което позволява пространството да се зонира по вертикала. Ефектни дървени стъпала без парапет отвеждат към семейното ложе.