Обзавеждането за приемна на офис трябва да се съобрази с редица фактори: дейностите, които се осъществяват в кантората, среден брой посетители на ден, архитектурните дадености на мястото и разбира се с вкуса и предпочитанията на възложителите на проекта.

Това е реализация на обзавеждане за кантора с относително високо ниво на активностите в приемната.
Обзавеждането е проектирано […]